Петпластови кашони

Фирма ВИЖ ЕООД Ви предлага петпластови готови кашони – нови и втора употреба.
Цените на всички кашони са на 70% от редовната цена.(договаряне)

 

 

Размери:

43/77/ 67    100/110/100    30/50/32

29/39/27       21/86/52            18/38/46

20/55/45       21,5/71/18         40/41/56

38/40/57       37/69/57            38/64/62

46/61/47         47/67/42           37/67/12

62/69/65        43/78/70            23/28/36

39/65/43        24/60/58             28/31/35

38/52/21

Петпластови без надпис - втора употреба:

№ д  /ш /в                      цена лв./бр.

1/  81/41/47 (бял)          1.60

2/  59/39/50 (кафяв)      1.20

3/  52/38/42 (кафяв)      1.00

4/  52/38/21 (кафяв)      0.70

5/  51/32/40                   1.00

6/  41/39/57 (бял)          0.95

7/  40/30/30 (кафяв)      0.65

Петпластови с надпис - втора употреба:

№  д  /ш /в                      цена лв./бр.

1/   86/21/52                   0.95

2/   80/41/46                   1.50

3/   77/43/67                   1.70

4/   71/38/60                   1.50

5/   71/22/18                   0.65

6/   69/37/57                   1.40

7/   67/30/42                   0.95

8/   64/38/62                   1.50

9/   64/48/45                   1.50    двойно дъно/2.00 кг

10/ 59/39/50                   1.20

11/ 60/24/58                   0.80

12/ 55/20/45                   0.75

13/ 41/40/46                   0.75

14/ 41/19/43                   0.70

15/ 40/31/57                   0.85

16/ 31/28/35                   0.70

Петпластови с надпис - нови:

№ д  /ш /в                      цена лв./бр.

1/  65/39/44                   1.00

2/  61/56/47                   1.50

3/  49/19/33                   0.65

4/  38/18/46                   0.70

5/  28/23/36                   0.70